لینک فایل(حسابداری اجاره ها 2)

حسابداری اجاره ها 2|50686057|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد حسابداری اجاره ها 2را مشاهده می نمایید .

حجم فایل : 137.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 35
بسم الله الرحمن الرحيم حسابداری اجاره ها سابقه تاریخی نخستین رویکردحرفه ای مربوط به اجاره بلند مدت درسال 1949باانتشاربولتن پژوهشهای حسابداری ش 38میباشدبعد آن انجمن حسابداری آمریکادرسال 1962باانتشاربررسی های پژوهشی حسابداری شماره 5،هیات تدوین اصول حسابداری باانتشاربیانیه شماره 5درسال 1973،SECباصدوردستورالعمل 147( تبصره ای بربیانیه 31هیات تدوین اصول حسابداری)همگی درجهت بهبود گزارشگری اجاره بلندمدت کوشیدند.
سرانجام درسال 1976FASBبیانیه شماره 13خورد رادرمورد اجاره ها منتشرکرد ویکسال بعد SECاعلام کرد حسابداری اجاره ها باید برمبنای این بیانیه صورت پذیرد
درایران استاندارشماره 21مربوط به حسابداری اجاره ها میباشد که تاریخ الزام اجرای آن از1/1/1380میباشد تعریف اجاره موافقتنامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دريافت‌ مبلغ‌ يا مبالغ‌ مشخصي‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را براي‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار مي‌كند. مزایای اجاره بلندمدت افزایش قابل توجه فروش تولیدات اجاره دهنده
انعطاف پذیری بیشترقراردادهای اجاره ومحدود يت كمتر
کمک به حال بحران نقدینگی وبهره مندي ازمزاياي ما لكيت بدون سرمايه گذاري وكاهش هزينه ها واحتمال خطرزيان مالكيت
کاهش ریسک منسوخ شدن تجهیزات
مزاياي ماليات بردرآمد براي طرفين
ایجاد سود برای اجاره دهنده
هر گونه افزايش درنسبت بدهي به ارزش ويژه وساير نسبتها راكاهش ميدهد
تعاريف واصطلاحات اجاره بلندمدت اجاره بهاي متعارف:اجاره بهايي كه انتظارميرود براي اموال مشابه درشرايط يكسان پرداخت گردد.
برآوردارزش مازاد:برآورد مبلغ ارزش متعارف مورداجاره درپايان مدت قرارداد راگويند.
هزينه هاي اجرايي:هزينه هايي شامل هزينه بيمه،تعمير ونگهداري،ماليات و... كه مربوط به اموال استيجاري مي باشد(معمولا توسط مالك پرداخت ميشود)
ارزش متعارف اموال:مبلغي كه دارايي دريك مبادله آزاد بين طرفين غيروابسته ميتواند مبادله شود.
آغاز اجاره:تاريخ توافق ياتاريخ تعهد كتبي بين طرفين قراردادنسبت به مفاد اصلي قرارداد اجاره هركدام زودتر است.
مخارج مستقيم اوليه:هزينه هايي كه درارتباط باتهيه قرارداداجاره درزمان مذاكره ياتكميل قرارداد براي اجاره دهنده رخ ميدهد(مانند كميسيون وهزينه هاي قانوني...)
مدت اجاره:شامل يك دوره كوتاه مدت تاحداكثر طول عمر مفيد اقتصادي اموال مورد اجاره. طبقه‌بندي‌ اجاره‌ها
طبقه‌بندي‌ اجاره‌ها مبتني بر ميزان‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ است‌ كه‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ يا اجاره‌كننده‌ تعلق‌ مي‌گيرد. مخاطرات:مخاطرات‌ شامل‌ امكان‌ وقوع‌ زيان‌ ناشي از ظرفيت‌ بلااستفاده‌ يا منسوخ‌ شدن‌ فناوري‌ و كاهش‌ در بازده‌ دارايي‌ به دليل‌ تغييرشرايط اقتصادي است.

مزايا:مواردي‌ از قبيل‌ انتظار عمليات‌ سودآور در طول‌ عمر اقتصادي‌ دارايي‌ و هر گونه‌ سود حاصل‌ از افزايش‌ ارزش‌...مطالب دیگر:
📒بررسی تدریس تربیت بدنی📒بررسی داروسازي و مصرف و نگهداری دارو📒بررسی ساختمان بتنی و مزایا و اجزای آن📒بررسی راه هاي ايجاد كار و اشتغال زایی و بررسی راه اندازی چاپخانه📒بررسی شبکه کامپیوتری و پبدایش و اجزا و مدلهای آن📒شرح حال اجمالی از اقدام به گرفتن نسخه از چشم پزشک و انتخاب فریم و عدسی طبی و ساخت آن.📒بررسی موتور و انواع و قطعات آن📒بررسی شركت مهندسان مشاور سي سخت و مراحل و طراحی و اجرای احداث ساختمان📒بررسی شركت همراه نرم افزار نوين و محصولات و بخشهاهی آن📒آشنايي با تاسيسات و انرژی الكتريكي و سيستم قدرت و توزیع الكتريكي📒بررسی ICDL و نرم افزارهای آن📒بررسی علم سرامیک و تقسیم بندی آن و معرفی کارخانه چینی ایران ( کاشی ایرانا ) و فعالیتها و روند📒بررسی امور مشتركين خراسان شمالي و خدمات و وظایف آن📒بررسی بدمينتون و قواعد و تکنیکها و جایگاه آن📒بررسی شیکه و اجزا و محیط و مدلهای آن📒بررسی نصب نرم افزارهای کاربردی و مراحل آنها📒بررسی پيمانكاري و فعالیتها و وظایف پیمانکاری و مروری بر رابطه شهرداری و پیمانکاری📒بررسی شیکه و ایجاد و اجزا و نرم افزارهای آن📒بررسی جشنواره ملی مکانیزاسیون کشاورزی، کود، بذر و سم و اهداف و ارزیابی آن📒تعاريف وشناختهاي S هاي پنج گانه و دستورالعماهای اجرایی و مروری بر بررسی گروه بهمن و اهداف و نی📒مروری بر شركت رژدار و بررسی رشتة طراحي صنعتي و كار با چوب و و ماشين هاي درود گري📒بررسی پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار📒بررسینیروگاه های گازی و بهره برداري از نيروگاه گازي نوع B.B.C📒بررسی تیونرها و مدارات رنگی و تصویر📒بررسی مصرف داخلی و تغذیهه نیروگاه نکا