لینک فایل(پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری)

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری|42030297|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداریرا مشاهده می نمایید .

در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند


مشخصات فایل
تعداد صفحات101حجم0/68 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری چکیده:در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس می کند. به طور خلاصه كنترل‌های داخلی شامل كلیه اقداماتی است كه توسط مدیریت برای اطمینان از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست واحد تجاری صورت می‌گیرد. كنترل داخلی تنها به حسابداری و معاملات مالی محدود نشده بلكه تمام واحد تجاری و فعالیتهای آن را در بر می‌گیرد. كنترل داخلی عبارتست از وضعی در یك شركت یا موسسه كه كارها به نحوی تقسیم شود كه كار هر كارمند توسط دیگری كنترل و تكمیل و طوری انجام شود كه كار در هر مرحله مسئولی مشخص داشته باشد البته اجرا و تقسیم كار در چنین موسسه یا شركت مستلزم داشتن یك سازمان صحیح است كه وظایف ومسئولیت ها و اختیارات در هر اداره را طوری مشخص نماید تا بدینوسیله بتوان وظیفه ومسئولیت هركارمند شاغل در هر اداره را معین نمود ضمناً وظایف او طوری باشد كه با انجام عملیات او كار به پایان نرسد بلكه در اداره دیگر توسط فرد مشخص دیگری كار او تكمیل یا به نحوی دیگر كنترل گردد. این روش وسیستم كار خصوصاً در مورد كارهای مالی وضعی را به وجود می آورد كه یك كارمند كار را از اول تا آخر خود انجام ندهد بلكه كار او توسط كارمند دیگر ی كنترل تكمیل وامكان سوء استفاده جز با تبانی چند نفر میسر نباشد . بنابراین برای اجرای چنین هدفی از لحاظ سیستم كار باید یك روش صحیح حسابداری درشركت به وجود آید كه كارهای مالی اعم از حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی وكنترل بودجه با روش و سیستم صحیح پایه گذاری گردیده و احتیاجات موسسه یا شركت را برآورده نماید. برای نیل به هدف غائی شركت باید دستورالعمل ها و بخشنامه ها منطبق با قوانین تجاری تهیه و ملاك عمل قرار گیرد و چنانچه شركت در وضع نسبتاً‌بزرگی باشد وجود حسابرس داخلی هم اجرای صحیح سیستم و بخشنامه ها و دستوالعمل ها را پی گیری وكنترل و همچنین ازنظر حسابرسی خارجی كه كار شركت را رسیدگی و اظهار نظر می نماید نیز می توان با داشتن چنین وضعی از لحاظ كنترل داخلی و موجود بودن واحد حسابرسی داخلی كار را سهلتر و برای صاحبكار از لحاظ مادی مقرون به صرفه نماید بنابراین كنترل داخلی قوی در یك شركت وضعی به وجود می آورد كه : اولاً با مقایسه با سیستم اصلی و عرف حرفة مزبور معین ومشخص می شود كه كارآئی افراد و ادارات در چه سطحی است .ثانیاً تا چه حد می توان به گزارشات شركت اعتماد نمود.ثالثاً تعیین مینماید تا چه حد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سیستم در ادارات توسط افراد یا مدیران اجرا می شود.رابعاً‌ از اختلاس جلوگیری نموده و برای حفظ دارائیهای شركت نهایت مراقبت به عمل می آید . حسابرسان مستقل ( خارجی) برای شروع به رسیدگی در شركتها یا موسسات قبلاً وضع كنترل داخلی موجود شركت مورد نظر را با سیستم صحیحی كه آن شركت باید داشته باشد بررسی ونسبت به رفع موارد ضعف سیستم پیشنهاد های لازم طی گزارش جداگانه ارائه واز نتیجه این بررسی چگونگی برنامه حسابرسی خود را نیز تهیه و تنظیم می نماید البته پیشنهاد ویا سیستم صحیح كنترل داخلی در صورتی به صاحبكار داده می شود كه شركت مزبور با حسابرس قراردادی مبنی بر رفع نكات ضعف كنترل داخلی قبلاً منعقد كرده باشد. بنابراین كنترل داخلی شامل كلیه كنترلهای اعمال شده ( خط مشی – رویه ) كه به منظور حفظ دارائیها و جلوگیری از ایجاد بدهی ها و تعهدات اضافی و همچنین حصول اطمینان از اینكه كلیه درآمدها دریافت گردیده و هزینه ها براساس كنترل صحیح انجام گرفته و از حد معقول تجاوز نكرده است می باشد. کلمات کلیدی:کنترل داخلیكنترل‌های داخلی اداریكنترل داخلی در حسابداریطراحی یك سیستم داخلی فهرست مطالب چکیده: 11. وضع سازمانی 122. امور مالی : 123. كنترل دارائی 134. حسابرسی داخلی :‌ 13تفاوت كنترل‌های داخلی اداری با كنترل‌های داخلی حسابداری 15كنترل‌های داخلی اداری 17كنترل داخلی حسابداری 17ضرورت ایجاد كنترل‌های داخلی 19تقسیم بندی كنترل‌های داخلی مالی 211) كنترل‌های سرپرستی 212) كنترل‌های حفاظتی 223) تقسیم وظایف 22اصول اساسی كنترل‌های داخلی 24استفاده از كنترل‌های داخلی در حسابرسی 27محدودیت كنترل داخلی 29اتكای حسابرسان بر كنترلهای داخلی 30حدود بررسی كنترل داخلی توسط حسابرسان 32مطالعه و تشریح سیستم كنترل داخلی 331- چرخه فروش و وصول مطالبات 332- چرخه خرید 343- چرخه تولید 344- چرخه حقوق و دستمزد 345- چرخه تأمین مالی 35منابع اطلاعاتی مربوط به كنترل داخلی 35ارزیابی كنترلهای داخلی 37پرسشنامه كنترل داخلی 38هدف كنترل 39صورتحسابهای فروش 41برنامه رسیدگی صندوق و بانك 45طراحی یك سیستم داخلی 46كنترل‌های داخلی وجوه نقد 49سیستم كنترل داخلی دریافت‌های نقدی 52سیستم‌های استقرار پایانه در محل خرده فروش 52ویژگی‌های كنترلی ماشین‌های صدور صورتحساب 53وصول مطالعات 54صندوق پستی ویژه 54سیستم كنترل داخلی پرداخت‌های نقدی 55الف . پرداخت از طریق حسابجاری در بانك :‌ 57ب . پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی 58كنترل‌های داخلی معاملات فروش و حساب‌های دریافتنی 59كنترل سفارش مشتریان 59تصویب اعتبار مشتری 60صدور كالا از انبار 60حمل و ارسال كالا 61تهیه صورتحساب 61وصول مطالبات 62حذف مطالبات 62كنترل‌های داخلی اسناد دریافتی 63سیستم كنترل داخلی موجودی‌های مواد و كالا 64وظیفه خرید 64وظیفه دریافت كالا 65وظیفه انبار 65وظیفه حمل و ارسال كالا 66سیستم حسابداری صنعتی 66سیستم ثبت دایمی موجودی‌ها 67سیستم كنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات) 68سیستم كنترل داخلی حساب‌های پرداختنی 70سیستم كنترل داخلی بدهی‌های بهره دار 71مجوز هیأت مدیره 71استفاده از امین مستقل 72پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی 73سیستم كنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه 74كنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره 75سیستم كنترل داخلی سود سهام 76كنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده : 77كنترل داخلی حقوق كاركنان :‌ 80د . پرداخت حقوق كاركنان : 84 فصل دوم 88مشکل اول: 95مشکل دوم: 96مشکل سوم: 96مشکل دیگروظایف ضعیف 96مشکل چهارم: 97 فصل سوم 98راه حل مشکل اول: 99راه حل مشکل دوم: 99راه حل مشکل سوم: 100تفکیک کرد و هر وظیفه را به فردی محول کرد. 100راه حل مشکل چهارم: 100 منابع و مآخذ 100


"

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت بهداشت عمومی، فردی و محیط زیست🔗پاورپوینت بهداشت كشاورزی🔗پاورپوینت بهداشت و مدیریت🔗پاورپوینت بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران🔗پاورپوینت بوتولیسم botolism🔗دانلود پاورپوینت زخم پپتیک🔗پاورپوینت بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای و بودجه بندی جامع🔗پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران (نگاهی تاریخی – تطبیقی)🔗پاورپوینت بومیان امریکا افریقا اقیانوسیه🔗پاورپوینت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان🔗پاورپوینت بیماریهای اسهالی🔗پاورپوینت بیماریهای خونریزی دهنده🔗پاورپوینت بیماریهای زنان🔗پاورپوینت بیماریهای قلبی و حاملگی🔗پاورپوینت بیماریهای كلزا🔗پاورپوینت بیماریهای پرخطر در زندانها🔗پاورپوینت بیمه اتكایی REINSURANCE🔗پاورپوینت بیمه محصولات كشاورزی🔗پاورپوینت بیوشیمی بالینی🔗پاورپوینت بیوفیدبک biofeedback🔗پاورپوینت بیولوژی، اكولوژی كژدم ها و پیشگیری از گزش آنها🔗پاورپوینت بی اختیاری ادراری🔗پاورپوینت بیماری ms🔗پاورپوینت بیماری آرتری کرونری (بیماریهای قلبی)🔗پاورپوینت بیماری تب سه روزه