لینک فایل(مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی)

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی|39015665|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالیرا مشاهده می نمایید .توضیحات
محصول :سؤالات آزمون ششم حسابداری درس حسابداری
مالی با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانهسوالات حسابداری مالی
1
)
شرکت آلفا در فروردین سال 1385 ماشین آلاتی را با قرار و به
شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و به نرخ 50٪ نزولی استهلاک
می‌کند
.

مانده‌های زیر از دفتر کل شرکت مرتبط با قرارداد یاد شده در
29/12/85 استخراج شده است
:

دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده
7000 ریال


بستانکاران اجاری
5000 ریال


سود تضمینی و کارمزد (بهره مطلق)
100 ریال


کدام گزینه جهت انعکاس مانده‌ حساب دارایی در ترازنامه
پایان سال 85 صحیح است؟


1) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 5000 ریال در
ترازنامه منعکس می‌گردد
.

2) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 3500 ریال در
ترازنامه منعکس می‌گردد
.

3) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 5500 ریال در
ترازنامه منعکس می‌گردد
.

4) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 6000 ریال در
ترازنامه منعکس می‌گردد
.

2) شرکت مهرگان در فروردین 1386
ماشین آلاتی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار
داده است و نرخ 40٪ نزولی سالانه مستهلاک نماید
.

در فروردین 1388 مقرر شد دارایی ثابت در مقابل دریافت 200
ریال به اجاره فروشنده مسترد گردد. مانده برخی از حساب مالی
مرتبط با دارایی ثابت در تاریخ استرداد به شرح زیر است؟


دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده
900 ریال


بستانکاران اجاری
550 ریال


حساب معلق سود تضمینی و کارمزد
150 ریال


سود یا زیان فسخ قرارداد و واگذاری دارایی ثابت چند ریال
است؟


1) زیان 276 2) سود
276 3) 350 زیان 4) 350 سود


3) بازخرید سهام شرکت جزء کدام
دسته از جریانات نقدی طبقه‌بندی می‌شود؟


1) فعالیت عملیاتی 2)
فعالیت سرمایه‌گذاری


3) هیچ‌کدام 4)
فعالیت تأمین مالی


4) هزینه استهلاک سال سوم دارایی
که دارای ارزش اسقاط 40000 و عمر مفید 6 سال است به روش مجموع سنوات 180000 می‌باشد
هزینه استهلاک سال چهارم به روش خط مستقیم چقدر می‌باشد؟


1) 157500 2) 164167 3)
155000 4) 168167

5) شرکت اصلانی یک دستگاه اتومبیل
خود را به ارزش دفتری 70000 و ارزش بازار
95000 واگذار کرده و مبلغ 8000 وجه نقدی دریافت کرد و یک دستگاه اتومبیل جید به
ارزش بازار 85000 دریافت نموده است سود و زیان معارضه چه مقدار خواهد بود؟


1) 6- سود 2) 23-
زیان


3) 6- زیان 4) 23-
سود


6) شرکت افشین برای خرید و نصب و
بکارگیری ماشین جدید هزینه‌های زیر را انجام داده است بهای تمام شده ماشین آلات چه
مقدار است؟


قیمت خرید
100000


تخفیفات تجاری
5000


هزینه حقوق مزایای کارکنان غیرمستقیم
8000


مخارج نصب و آماده سازی
17000


حق الزحمه خدمات حرفه‌ای جهت بهره‌وری
12000


1) 139000 2) 122000 3)
142000 4) 134000

7) شرکت مهرنوش برای تهیه صورت
مغایرت بانک 29 اسفند 1388 اطلاعات زیر را در اختیار دارد
:

مانده طبق صورت‌حساب بانک
17900


چک برگشتی
380


چک صادره
750


وجوه بین راهی
120


مخارج چاپ دسته چک
85


چک‌های معوق
220


مانده اصلاح شده واقعی وجوه نقد چه مقدار خواهد بود؟

1) 17050 2) 17135 3)
16755 4) 17345

پاسخنامه مجموعه تست

1. گزینه‌ی «2» صحیح است.


هزینه استهلاک
سال
ریال


مبلغ دفتری دارایی
ثابت ریال


2. گزینه‌ی «2» صحیح است.


مبلغ دفتری دارایی در

بستانکاران اجاری 550

وجوه نقد
200دارایی به مبلغ
دفتری
324حساب معلق سود تضمینی و
کارمزد 150سود فسخ قرارداد
276


3. گزینه‌ی «4» صحیح است.


4. گزينه «1» صحيح است.


مجموع سنوات سال
اول سال دوم سال سوم


بهای تمام شده) ( بهای تمام شده

روش خط مستقیم

5. گزینه‌ی «4» صحیح است.


سرک دریافتی + ارزش بازار دارایی تحصیلی = ارزش بازار
دارایی واگذاری
سود و زیان معاوضه تفاوت بین مبلغ دفتر دارایی واگذاری و
ارزش بازار دارایی واگذاری می‌باشد
.

سود معاوضه


اتومیبل
جدید
85000


وجه
نقد
8000اتومبیل
قدیم
70000سود
معاوضه
23000


6. گزینه‌ی «4» صحیح است.
7. گزینه‌ی «1» صحیح است.

مطالب دیگر:
🔥دانلود تحقیق در موردتخت سليمان 50 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخت سلیمان- رشته باستان شناسی🔥دانلود تحقیق در موردتخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران 10ص🔥دانلود تحقیق در موردتخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه 40 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی 13 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه🔥دانلود تحقیق در موردتخفيف 7ص🔥دانلود تحقیق در موردتخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) 67 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخفیف مجازات 27 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخم مرغ وفرآوری آن 43 ص🔥دانلود تحقیق در موردتخمین هزینه نرم افزار 15 ص🔥دانلود تحقیق در موردتدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان 14 ص🔥دانلود تحقیق در موردتداخل مجازات🔥دانلود تحقیق در موردتدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی - بخش دولتی - 5ص🔥دانلود تحقیق در موردتدريس با تصاوير آموزشي🔥دانلود تحقیق در موردتدريس در مقطع ابتدا ئيبراي دريافت درجه كارشناسي دررشته علوم تربيتي – آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني 97 ص🔥دانلود تحقیق در موردتدريس رياضي🔥دانلود تحقیق در موردتدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه انگليس اسلام و ايران 106ص🔥دانلود تحقیق در موردتدوین بيانيه حقوق بشر توسط فراماسونرها🔥دانلود تحقیق در موردتذهیب 20ص🔥دانلود تحقیق در موردترازابی🔥دانلود تحقیق در موردترازنامه و صورت سود و زيان🔥دانلود تحقیق در موردترازو🔥دانلود تحقیق در موردترازوهاي ديجيتالي