لینک فایل(بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان)

بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان|39006789|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويانرا مشاهده می نمایید .

فهرست مطالب :

فصل اول:
مقدمه
مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش:
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

فصل دوم : پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ ها
نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
سطح اخلاق قبل قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌ های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان
پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران

فصل سوم: روش شناسی
موضوع پژوهش
سؤال‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونة پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات

فصل پنجم : تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها
پیشنهادها

منابع

قسمتی از متن :
در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.


مطالب دیگر:
📎فرآیند تولید سرکه از سیب 17 صفحه فایل ورد word📎بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار 69 صفحه فایل ورد word📎تحقیق آماده با موضوع انتقال صدا از طریق شبکه اینترنت VoIP شامل 21 صفحه فایل ورد📎پیشگیری از اتلاف نان و سایر مواد غذایی و بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف📎تحقیق آماده با موضوع تأثیر مادر در تربیت دینی و معنوی فرزند و راهکار های تربیت معنوی📎بررسی و شناخت انواع سنگ های قیمتی با عکس و مشخصات 44 صفحه فایل ورد word📎آموزش تعمیر لامپ کم مصرف سوخته و معیوب 16 صفحه فایل ورد word📎نگهداری و تکثیر گیاه بن سای فیکوس یا بنجامین انجیری 6 صفحه فایل ورد wor📎گیاه بونسای فیکوس و روش نگهداری فیکوس 4 صفحه فایل ورد word📎چهار نمونه استشهاد نامه محلی برای دادگاه – استشهادیه 4 صفحه فایل ورد word📎تحقیق در مورد سلول های خورشیدی بررسی تاریخچه و پیشرفت های علمی در سلول های خورشیدی📎بررسي اثر بازشوها در كاهش سختي دال‌هاي بتن آرمه در قالب‌هاي بتني 27 صفحه فایل ورد📎تحقیق آماده در مورد تخريب ساختمان ها به وسيله ي انفجار 14 صفحه فایل ورد wo📎تحلیل و شبیه سازی رفتار کمک فنرها WRS در حالت کشش و فشار 151 صفحه فایل ورد📎خلاصه فصول 1 تا 6 کتاب استراتژی بازاریابی واکر جهت استفاده برای امتحان میان ترم 51 صف📎استراتژی های بازاریابی 20 صفحه فایل ورد word📎شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان کمبود بیوسنتزی📎مفاهیم و کاربرد داده کاوی 99 صفحه فایل ورد word📎گزارش کارورزی در یک مرکز مخابراتی و کارهای کامپیوتری 18 صفحه فایل ورد word📎پرورش و انواع روش های تكثير كاكتوس ها 6 صفحه فایل ورد word📎بررسی انواع ترکیبات کودهای شیمیایی 8 صفحه فایل ورد word📎بررسی روش های حفاظت از رطوبت خاك 8 صفحه فایل ورد word📎پرورش و کاشت و بشته بندی قارچ در منزل 11 صفحه فایل ورد word📎علائم و نشانه های انواع سیاهک گندم 21 صفحه فایل ورد word📎بررسی تجهیزات سم پاشهاي مزرعه 21 صفحه فایل ورد word