لینک فایل(پیشینه و مبانی نظری تحقیق کنترل های داخلی حسابداری)

پیشینه و مبانی نظری تحقیق کنترل های داخلی حسابداری|32036205|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پیشینه و مبانی نظری تحقیق کنترل های داخلی حسابداریرا مشاهده می نمایید . 1 - 2 - مقدمه 15 2 - 2 - مبانی نظری پژوهش 16 2 - 3 - نعریف کنترل داخلی 16 2 - 4 - اثربخشی کنترلهای داخلی 17 2 - 5 - انواع کنترلهای داخلی 18 2 - 5 - 1 - کنترلهای داخلی عملیاتی 18 2 - 5 - 2 - کنترلهای داخلی حسابداری 18 2 - 5 - 2 - 1 - انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18 2 - 6 - ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19 2 - 6 - 1 - محیط کنترلی 19 2 - 6 - 2 - سیستم حسابداری 20 2 - 6 - 3 - روش های کنترلی 21 2 - 7 - قابلیت های کنترل های داخلی 22 2 - 8 - محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22 2 - 9 - اجزای کنترلهای داخلی 23 2 - 10 - میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24 2 - 11 - ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25 2 - 12 - محدودیتهای کنترل داخلی 28 2 - 13 - محیط کنترلی 29 2 - 14 - فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32 2 - 15 - سیستم اطلاعاتی 33 2 - 16 - فعالیتهای کنترلی 36 2 - 17 - نظارت بر کنترلها 38 2 - 18 - برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ..... 39 2 - 19 - خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41 2 - 19 - 1 - خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43 2 - 19 - 2 - تجدید نظر در برآورد خطر 44 2 - 20 - برنامه ریزیحسابرسی 44 2 - 21 - فعالیتهای برنامه ریزی 45 2 - 22 - تاریخچه 47 2 - 21 - 1 - مطالعات خارجی 47 2 - 21 - 2 - مطالعات داخلی 49 2 - 23 - خلاصه فصل 51 2 - 1 - مقدمه گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحد های اقتصادی در جهان پیشرفته امروز ، نیازهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت ، وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی ، اداری و تجاری که هدفها و سیاستهای سازمانی آنها را چه از درون و چه از برون به شدت تهدید می کند ، سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این گونه واحدها ناممکن شود و نیاز به استقرار سیستم اثربخش کنترل داخلی مورد توجه ایشان قرار گیرد . ( انصاری و همکاران ، 1388 ) حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می دهند

مطالب دیگر:
📗نقشه ی راه های ارتباطی استان بوشهر📗تحقیق بررسی ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها📗تحقیق بررسی مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن📗نقشه ی راه های ارتباطی استان اصفهان📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن📗نقشه ی راه های ارتباطی استان فارس📗نقشه ی راه های ارتباطی استان قزوین📗نقشه ی راه های ارتباطی استان قم📗نقشه ی راه های ارتباطی استان گیلان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان گلستان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان همدان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان هرمزگان📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان کرمانشاه📗نقشه ی راه های ارتباطی استان ایلام📗نقشه ی راه های ارتباطی استان کرمان📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوهرنگ📗نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان جنوبی📗نقشه ی راه های ارتباطی استان خوزستان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان کردستان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان لرستان📗نقشه ی راه های ارتباطی استان مرکزی📗نقشه ی راه های ارتباطی استان مازندران📗نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان رضوی📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لردگان