لینک فایل(پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری)

پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری|32035884|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکریرا مشاهده می نمایید . مبانی نظری وپیشینه تحقیق اقتصاد دانشی ودارایی های نامشهود وسرمایه فکری فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 1 - 2 - مقدمه 11 2 - 2 اقتصاد دانشي 11 3 - 2 تعريف دانش 12 4 - 2 پديدار شناسي کسب و کار در اقتصاد دانش پايه 13 5 - 2 اشکال جديد منابع سازماني 15 6 - 2 دارايي هاي نامشهود 16 7 - 2 تاريخچه ي سرمايه ي فکري 20 8 - 2 اجزاء مدل سرمايه فکري 25 9 - 2 تعاريف مختلف سرمايه ي فکري 29 1 - 9 - 2 - شاخص هاي اندازه گيري سرمايه فکري 32 10 - 2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري 38 11 - 2 مدل هاي توصيفي سرمايه ي فکري 39 12 - 2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري و ارائه دهنده آن ها 40 1 - 12 - 2 مدل هاي مبتني بر سرمايه ي بازار 40 2 - 12 - 2 مدل هاي مستقيم سرمايه ي فکري 41 3 - 12 - 2 مدل هاي بازده دارايي ها 41 4 - 12 - 2 مدل هاي کارت امتيازي 41 1 - 4 - 12 - 2 مدل مقايسه ي ارزش بازاري و ارزش دفتري ( ام – بي – وي ) 42 2 - 4 - 12 - 2 مدل کيوي توبين 43 3 - 4 - 12 - 2 مدل عملکردي شرکت دانش پايه ( نوکورپ ) 44 4 - 4 - 12 - 2 مدل کارگزار فناوري ( تي – بي ) 46 5 - 4 - 12 - 2 مدل سنجش ا رزش گذاري جامع ( آي – وي – ام ) 47 6 - 4 - 12 - 2 مدل ا رزش افزوده اقتصادي ( اي – وي – اِي ) 48 7 - 4 - 12 - 2 شاخص سرمايه ي فکري 49 8 - 4 - 12 - 2 کارت امتيازي زنجيره ارزش 50 9 - 4 - 12 - 2 کارت امتيازي متوازن 50 10 - 4 - 12 - 2 رهياب سرمايه ي فکري اسکانديا 52 11 - 4 - 12 - 2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده ( سي – آي – وي ) 53 12 - 4 - 12 - 2 مدل شاخص ايجاد ارزش ( وي – سي – آي ) 54 13 - 4 - 12 - 2 مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري 56 13 - 2 طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري 57 14 - 2 نقاط قوت و ضعف روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري 59 15 - 2 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالي‌ 60

مطالب دیگر:
📃پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی📃دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای محقق ساخته با روایی و پایایی📃پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی و همکاران 1388 با روایی و پایایی📃دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار با روایی و پایایی📃پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام 2004 با نمره گذاری، روایی و پایایی📃پاورپوینت آسیب های آرنج📃دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری 49 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان 48 صفحه📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات رفتاری کودکان📃ملاک ها و سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان📃استرس والدینی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و نحوه سازگاری با آن📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق بدشکلی هراسی 185 صفحه📃چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بدشکلی هراسی📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بدشکلی هراسی📃ادبیات نظری و پیشینه تجربی بدشکلی هراسی📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال بدشکلی بدن 190 صفحه📃چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال بدشکلی بدن📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن📃ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال بدشکلی بدن📃توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن و تشخیص افتراقی آن📃ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن و بررسی اشکال بالینی آن📃جنسیت و اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف و بررسی شیوع آن📃تشریح اختلال بدشکلی بدن و رابطه تصویر بدنی با آن📃شیوع و دامنه پیامدهای اختلال بدشکلی بدن و ارتباط جراحی ترمیمی با آن