لینک فایل(بررسی تاريخچه، سير پيدايش، تحول و تطور صحنه پردازي در دوره های مختلف تئاتر 106 صفح)

بررسی تاريخچه، سير پيدايش، تحول و تطور صحنه پردازي در دوره های مختلف تئاتر 106 صفح|30018795|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی تاريخچه، سير پيدايش، تحول و تطور صحنه پردازي در دوره های مختلف تئاتر 106 صفحرا مشاهده می نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 106معماري تئاتر، صحنه آرايي، وسايل فني و ماشين آلات صحنه در روم باستان

معماري تئاترتا سال 55 ق . م تئاتر بر روي سكوها وصحنه هاي موقت اجرا مي شدند.اولين ئتاتر ثابت در سال 55 بصورت آمفي تئاترهاي يوناني با نيمكت هاي سنگي توسط پمپي (پامپي) در شهر روم ساخته شد. كه معبد زئوس در بالاي آن قرار داشت. (مجهز به سيستم خنك كننده توسط بارش آب مصنوعي بود).تئاترهاي رومي اكثراً بر زمين‌هاي مسطح بنا مي‌شد. و از ستونهاي بسيار و طاقهاي قوسي استفاده مي‌كردند.ساختمان صحنه و تاترون بهم متصل بود و با يك ارتفاع مساوي به شكل دايره بودند.صحنه هاي بزرگتر از صحنه تئاترهاي يونان بود. در ديوارهاي انتهايي 3 يا 5 در تعبيه مي شد و گاهي نيز يك در، در جناحين صحنه قرار داشت.محل استراحت و تعويض لباس و گريم در بالاي صحنه قرار داشت. گاهي درهايي بشكل مخفي در كف صحنه تعبيه مي شد تا در مواقع لازم استفاده شود.

صحنه آرايي در تئاتر روم:مانند يوناني ها ساده و سمبليك بودبراي اولين بار از پرسپكتيو در صحنه استفاده مي كردند.از نقاشي بطور طبيعي بر روي لته ها بسيار استفاده مي كردند كه تشخيص آن بسيار مشكل بود.روميان از دانش قوي در طراحي صحنه برخوردار بودند و صحنه‌هاي اعجاب آوري را طراحي مي‌كرده‌‌اند: جوشيدن چشمه و غرق شدن صحنه در آن. آتش زدن خانه اي روي صحنه و نمايش دادن جنگلهايي پر از انواع حيوانات عبور 600 قاطر در عرض صحنه (نمايش) و 3000 گوي روي صحنهاولين بار تقسيمات صحنه هاي تئاتر در اين دوران بوجود آمد:1 – صحنه هاي تراژيك: قصر پادشاه چند طبقه بود و با ظرافت هاي خاصي نقاشي مي شد.2 – صحنه هاي كميك: يك ميدان و يا خيابان و دو خانه روبروي هم بودند.3 – صحنه هاي روستايي و چوپاني: يك دهكده با درختان و گياهان ديده مي شد.ماشين آلات (امكانات صحنه) در تئاتر روم:شبيه به دستگاههاي يوناني بود با اين تفاوت كه اصلاح و كاملتر شده بودند.رومي ها به فن و هنر برانگيختن شكفتي و اعجاز تماشاگر آگاه بودند و با استفاده از ابزارهاي مكانيكي پيچيده در بوجود آوردن صحنه اي عجيب و قريب سعي فراوان مي نمودند.

هنر بيزانس:حملات همسايگان به روم باستان و انتقال پايتخت به قسطنطينه توسط كنستانتين بزرگ تا ادغام حكومت با مذهب نوعي در هم ريختگي در اوضاع اجتماعي بوجود آورد كه فرصتي براي هنرمندان بود تا با هنر شرقي مانند سوريه، ايران و آسياي صغير آشنا شوند. از اين رو در دروة بيزانس تاثير هنرهاي شوق بنحوي آشكار تر است.

معماري بيزانس:در معماري بيزانس اصول معاري رومي با شيوه هاي شرقي آميخته شد و درخشانترين آثار را در مراحل اوليه بصورت كليسا مشاهده مي كنيم. كه معروفترين آن (كليساي سن پل در راونا) و (كليساي اياصوفيه در استانبول) است.كليساي بيزانسي تركيبي بود از صومعه و گنبد شرقي كه در نتيجه اين ادغام كليسا گبند دار بوجود آمد.سر ستونهاي بيزانسي به فرمهاي مختلفي ساخته مي شد كه گاه شبيه سرستونهايي كورنتين بود. ولي تنة آنها صاف و بسيار براق و با يك جلاي بخصوص همراه بود. گبندهاي گرد يا چند ضلعي بودند كه بر روي پلاني چهار گوش قرار داشتند.

هنر رومن:اين هنر در قرن 11 و 12 شكل گرفت. مردم ده نشين براي فراز از يوغ اربابان به شهرها پناه آورند. شهرها به استقلال اقتصادي رسيدند. معماري بسط و توسعه فراوان يافت. سبك هاي مختلف از كشوري به كشور سرايت نمود مثلا معماري قرون وسطي ايتاليا در فرانسه ديده شده است.تقسيم بندي ساختمانهاي دروة رومن از نظر فرم: (معماري):1 – معماري مذهبي: شامل كليساها (پلان ها بصورت صليب) طاق نيمدايره، نما داراي فرمهاي مختلف و داراي دو گلدسته و يك دايره مشبك در بالاي در ورودي.2 – ساختمانهاي غير مذهبي: شامل قصرها و خانه كه با المانهاي مذهبي بوجود مي آمدند.در ايتاليا اين معماري رواج بسيار داشت و كليساي معروف اين دروة «كليساي سنت امبروجولي» مي باشد.در فرانسه اين معماري رواج يافت: كليساي معروف آن: «كليساي كلوئي» مي باشد.اين معماري در انگلستان به همراه شاهزادگان نرمن وارد شد به اين سبب به آن معماري نرمن گفته مي شود. «كليساي دورهام».در آلمان نيز اين معماري رواج يافت «كليساي سنت ميشل».

كاركردهاي طراحي صحنه و صحنه پردازي در تئاتر و سينما

طراحي صحنه ها كلا بسته به ماهيت اثري هنر دو گونه اند:1 – واقع گرايانه: برداشتي خلاقانه از واقعيت موجود در جهان2 اكسپرسيونيستي: برداشتي ذهني گرايانه و غير واقعي از واقعيات و زندگي.

كاركردهاي طراحي صحنه در تئاتر:چهار كاركرد اصلي طراحي صحنه و صحنه پردازي در تئاتر از نظر موركاي گورليك عبارتند از:1 – بعنوان سند، مدرك، دكور، تاريخ و جغرافياي محل را گزارش مي كند.2 – بعنوان محيط، دكور معرف جايي است آدمي ساخته و يا بر زندگي تاثير مي گذارد و يا هر دو آن.3 – ماشين تئاتر دكور پاسخگوي خطوط تالار و تماشاگران و محدوديتهاي مادي دستگاه و تشكيلات صحنه، زمينه نمايش و به كار بازيگراني كه خود بر روي آن بازي مي كنند مي آيد.4 – يك استعاره تجسمي ... طرح صحنه بيشترين نزديكي را به متن نمايشنامه دارد و فايده آن اين است كه در عالم خيال برازنده نمايشي خاص است.

كاركرد صحنه پردازي:1 – نخستين كاركرد آن بطور ساده رساندن اطلاعات است. (مثال: يك سالن پذيرايي متعلق به عصر ويكتوريا).رايجترين روش براي اينگونه مستند سازي چيزي است كه معمولا واقع گرايي مي خوانيم.در اين نوع (واقع گرايي) هنرمند صحنه پرداز مي تواند توهم مكان واقعي چه بصورت كامل و تمام و يا با جعل كردن هوشيارانه آن ايجاد كند. در برخي از موارد وجود يك عنصر واحد كافي است كه معرف محل باشد مثل برج ايفل.مستند سازي و واقع گرايي ضرورتاً چيز واحدي نيستند و تخيل تماشاگر همراه با اشارات طرح صحنه همانقدر موثر مي توانند باشد كه يك صحنه كاملاً واقع گرايانه.2 محيط و مستند سازي احتمالاً تا حدودي متداخل هستند ولي مترادف نيستند. مستند سازي بدواً ناظر به تعيين مكان و زمان وقوع عمل است و نيز مي تواند ناظر به تهيه اطلاعات پيرامون مردم آن مكان زمان و زمان باشد ولي محيط عبارت است از زمان و مكان به اضافه مجموعه اي از اوضاع احوال اقتصادي، سياسي اجتماعي و مذهبي و ... كه زندگي يك فرد را در بر مي گيرد. محيط ممكنست مصنوع آدمي يا طبيعي باشد ولي گذشته از نوع خود تحت تاثير مردمي است كه در ان زندگي مي كنند و اين مردم نيز تئاتر از همان محيط اند.پس طراح صحنه براي ايجاد يك محيط كاري بيش از اطلاع رساني مي كند، او همچون بازيگر، نمايش حضوري فعال مي پذيرد و آنچه را كه در نمايش مي گذرد تحت تاثير خود قرار داده و از آن متاثر مي شود.3 – دكور بعنوان ماشين تئاتر عمل مي كند، در واقع صحنه محلي است كه بازيگران به ايفاي نقش مي پردازند و آنچه را كه به آنها تكليف شده بصورتي كه تماشاگران آشكارا بتوانند ببيند، انجام مي دهند.گورليك با اصطلاح ماشين براي تئاتر مي خواهد به استعاره بگويد كه صحنه ها بايد طوري پرداخته شود كه با ماهيت و محدوديتهاي فضاي تئاتر مطابقت داشته و به بازيگران در انتقال نمايش از طرق بازي خود كمك كند. و ماشين تئاتر صرفاً براي نمايش و يا تماشاگر نبود بلكه وجود آن براي استفاده و تسهيل كار نمايش است و منظور طراح عمدتاً نسخه برداري از محل و يا ايجاد يك محيط نبوده بلكه مي خواهد صحنه‌اي داشته باشد كه بر روي آن بازيگران بتوانند به اشكال جالبي حركت كنند و بصورت گروه بنديهاي جالب توجهي در آيند. بعنوان مثال چنين صحنه اي از چيزهايي مثل سكوي پرش، پله ترامپولين، نردبان، سطح ذوزنقه اي و ميله بچه ها و نيز چندين سكوي مرتفع و مختلف سطح شيبدار و پله مي توان استفاده كرد. در اين نوع صحنه نكته طراحي آن است كه آنچه تدارك مي بينيم براي كارگردان و بازيگران كارساز باشد تا يك تجربه تئاتري را بيافريند.4 وقتي «گورليك» درباره كاركرد صحنه پردازي به عنوان استعارة تجسمي گفتگو مي كند، منظور وي از صحنه جزئي مهم و لازم براي معنا و پيام و اثر يك نمايش است او مي گويد:مطالب دیگر:
🔑گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز🔑گزارش کارآموزی شرکت زامیاد🔑کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز🔑کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین🔑گزارش کاراموزی بیمه🔑گزارش كارآموزی حسابداری🔑گزارش کارآموزی آز كنترل كیفیت صابون در شیمی كاربردی🔑گزارش کار آموزی در تعاون روستایی🔑گزارش کارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی🔑گزارش کارآموزی آسفالت،فورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران🔑گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا🔑گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل🔑گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی🔑گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه🔑گزارش کارآموزی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا🔑گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت🔑گزارش کارآموزی پژو 206،راهنمای تعمیرات موتور TUJP K🔑گزارش کارآموزی مركز كامپیوتری كارخانه🔑طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ🔑تحقیق شركت فرش باستان یزد🔑گزارش کارآموزی بررسی دستگاه کمبینات🔑تحقیق شركت صنعتی هنكل🔑تحقیق شركت تولیدی بافت آزادی🔑گزارش کاراموزی بررسی جامع تاریخچه ترمز ضد قفل (ABS)🔑گزارش كارآموزی ساختمان با قاب فلزی با دیواربرشی